Examens

We helpen je even op weg...

 


Een examen in aikido is een momentopname waarop je toont wat je reeds geleerd hebt. Waarbij je een graad krijgt in overeenstemming met datgene wat je kent.  Niet enkel het examen maar ook jouw groeiprocces tijdens de lessen worden in rekening gebracht. Daarom is het belangrijk ook regelmatig te kunnen trainen zodat de leraren jou  leren kennen en  kunnen helpen.


Je hebt twee kansen per jaar om een examen af te leggen.  Eén in het voorjaar en  één in het najaar.  Wanneer exact bepreek je best met de  leraar. Het is belangrijk toch ongeveer een datum te hebben, zodat  je je beter kunt  voorbereiden en ernaar toe kunt groeien.


Voor jezelf en de leraren is een examen natuurlijk een gelegenheid om jouw niveau te testen. Maar niet alleen dat, het is ook een gelegenheid voor de leraren om te zien of zij goed les hebben gegeven. Het is dus niet allen een test voor de leerling maar ook een moment van zelfrelectie voor de leraren.


Indien het niet goed gaat, wees niet te getreurd. Er kan soms iets mis gaan, te zenuwachtig, te vermoeid, plotse black-outs,... . Het is maar een momentopname. Het behalen van die graad komt er sowieso. De leraren zullen jou zeker bijstaan om uw vorderingen te bevestigen.


In het begin wordt voornamelijk gelet op de correcte technische uitvoering van de technieken. Maar wanneer je Dan examens aflegt, onder toezicht van een examanencommissie van onze federatie, worden ook mentale aspecten belangrijker. Zulke examens worden ook twee keer per jaar georganiseerd op een vaste datum en locatie. Hiervoor verwijzen we je naar de webstite van de Vlaamse Aikido Vereniging


Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorwaarden tot deelname aan examens. Deze voorwaarden zijn niet richtinggevend, doch minimumeisen waaraan men moet voldoen alvorens zich aan te bieden op een examen.


Graad

Minimum tijd

Minimum aantal trainingsdagen

Minimum leeftijd

Rokkyu (wit)

2 maanden

20 dagen


Gokyu (geel)

2 maanden

20 dagen


Yonkyu (oranje)

3 maanden

60 dagen


Sankyu (groen)

3.5 maanden

75 dagen


Nikyu (blauw)

4 maanden

90 dagen


Ikkyu (bruin)

6 maanden

120 dagen


Shodan

1 jaar

200 dagen

18 jaar

Nidan

2 jaar

400 dagen


Sandan

3 jaar

600 dagen


Yondan

4 jaar

800 dagen


Godan

5 jaar

1000 dagen


Zowel aan "minimum tijd" als aan "minimum aantal trainingsdagen" moet voldaan zijn.

Met minimum tijd wordt de tijd bedoeld die ten minste moet zijn verstreken sedert het laatste examen.

Het minimum aantal dagen slaat op het aantal dagen dat tijdens die minimum periode ten minste moet geoefend worden.

Met één dag wordt een dag bedoeld waarop aikido werd beoefend, dit wil zeggen dat ten minste één les op die dag werd bijgewoond.

Bij elk examen moeten vanzelfsprekend de programma's van de vorige examens gekend blijven en moet de uitvoering ervan systematisch verbeteren.


In onze dojo volgen we het officiële examenprogramma van 6e tot 1e kyu, dat door Tamura Sensei werd opgesteld in zijn "Méthode Nationale".In de les proberen we alle technieken voor het examen te behandelen. Een overzicht van welke technieken aan bod kwamen, of nog aan bod kunnen komen, vind je in dit document.