Aikido

Aikido


Een woordje uitleg...

 


Aikido is een Japanse krijgskunst die ontwikkeld werd door O-sensei Morihei Ueshiba, in het begin van de vorige eeuw. Hiervoor bestudeerde de stichter gedurende zijn hele leven vele oude krijgskunsten, alsook de Japanse filosofie en religie, in het bijzonder de leer van de Omoto-Kyo beweging. Zijn inzichten en ongeëvenaarde vaardigheden leidden ertoe dat hij in de tweede helft van zijn leven vorm gaf aan een krijgskunst die hij "Aikido" noemde, vrij vertaald "de weg van de harmonie".


Tot voor de tweede wereldoorlog was aikido voorbehouden aan deskundigen in budo, adel, hogere officieren en andere vooraanstaanden. Na afloop van de oorlog besliste Morihei Ueshiba aikido open te stellen voor het grote publiek. Vanaf de jaren zestig verspreidden zijn leerlingen zich over de hele wereld en werd aikido ook voor Europeanen toegankelijk.


O'Sensei en Tamura Sensei (uke)

De training in aikido verschilt van die in andere Japanse krijgskunsten. Niet alleen kan men de unieke bewegingen en technieken van deze kunst doorgronden, maar ook de diepere filosofie erachter. Deze filosofie leert om de geest te ontwikkelen, het karakter te sterken en om in harmonie te leven. De weg ('do') van aiki is een weg naar grotere zelfkennis en zelfbeheersing, evenals een weg naar spirituele groei. In dit opzicht zijn krijgskunst en zelfverdediging niet het doel, maar een middel om te komen tot een hoger bewustzijnsniveau. Naast het ontwikkelen van typische sportieve elementen zoals snelheid, timing, souplesse en uithoudingsvermogen, leert men het correcte gebruik van de fysieke energie in de aikidobewegingen. Harmonie van lichaam en geest ('ai') ontstaat geleidelijk door oefening.Men vindt vele elementen uit de oude Japanse samenleving terug in de door O-sensei Ueshiba ontworpen training. Een samenleving die gekenmerkt werd door de klasse van de samoerai: begroetingsceremonieën, het dragen van de broekrok of hakama, het trainen op de knieën, de zwaardtechnieken, enz. Wat meer uitleg hierover vind je in deze aikido glossary.


In aikido komen vele trainingsvormen aan bod. Hoofdzakelijk zijn dit diverse oefenvormen tegen één of meerdere al dan niet gewapende tegenstrevers. Er wordt ook geoefend met een houten zwaard (bokken), een houten stok (jo) en een houten dolk (tanto). Deze wapens worden gebruikt omdat zij efficiënt zijn en bovendien een bijzondere didactische waarde hebben in het leerproces van een krijgskunst. Na meerdere jaren van studie in deze trainingsvormen zal men stilaan een hogere kracht (ki-energie) ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt om verschillende fysiek sterkere tegenstrevers terzelfder tijd uit te schakelen.


Het voornaamste element in aikido is dan ook niet de spierkracht, maar wel kokyu ryoku of de kracht van de ademhaling. De kokyu training versterkt de persoonlijkheid en laat toe de Ki-energie doeltreffend te gebruiken.

In aikido is kokyu ryoku de basis van meesterschap.


Opvallend bij aikido is de cirkelvormigheid van vele bewegingen, waardoor de kracht die de tegenstrever bij de aanval gebruikt, geassimileerd wordt en tegen hem kan worden aangewend. De tegenstrever wordt onder controle gehouden door gericht druk uit te oefenen op gewrichten of zenuwpunten of wordt geworpen door middel van kokyu ryoku.


Aikido is niet enkel een efficiënte krijgskunst, maar ook een manier om je lichaam in goede conditie te houden en een leven lang gezond te blijven, niet alleen door de gezonde beweging, maar ook via methoden die in het Oosten sinds eeuwen aangewend worden om het lichaam in goede conditie te houden.


De trainingen zijn voor iedereen toegankelijk, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, lichaamsbouw of kracht. Er wordt gewerkt met respect voor de partner en voor het eigen lichaam. Beginnelingen en gevorderden trainen en evolueren samen. Aikido kent geen competitie of wedstrijdvorm.


Onthoud goed dat het doel in aikido niet het zich leren verdedigen is. Dat is slechts het resultaat. Het doel is de training op zich, het bewandelen van de weg van aiki, eenmaking van lichaam, geest en ziel, om zich aldus beter te kunnen aanpassen en te kunnen overleven in de samenleving en spiritueel te groeien. "Het moeilijkste is niet de andere, doch zichzelf te overwinnen."


Peter Van Marcke, informatiebrochure Tobu Chiku Aikikai